Välkommen

Varaslättens Lagerhus erbjuder Spannmål, Utsäde, Gödsel och Växtskydd av högsta kvalitet för lantbrukarnas växtodling.2018-08-13

Öppettider i skörden

Måndag till fredag har silo Tråvad öppet 7-16. Silo Vara har öppet måndag till tisdag 7-16 och onsdag till fredag 7-18. I helgen har silo Tråvad öppet lördag 8-12.

2018-06-27

Ny reduktionsplikt för bränsle träder ikraft 1 juli!

Den nya reduktionsplikten innebär att bränslebolag måste reducera emissionerna (utsläppen) genom iblandning av fossilfria bränslen i diesel samt bensin.

2018-06-08

Årsredovisning 2017-2018

Nu finns vår årsredovisning klar. Här kan du se den som PDF. Vi kommer så snart den är tryckt skicka ut den till alla medlemmar.

2018-05-31

Varaslättens Lagerhus delar ut 17,7 miljoner i efterlikvid till sina lantbrukare!

Varaslättens lagerhus ägs av ca 1900 lantbrukare i Västra Götaland som får dela på 17,7 (14,2) miljoner i efterlikvid. Vi gör ett starkt bokslut med ett resultat efter finansiella poster på 31,5 miljoner (24,8) och omsättningen ökar till 712 miljoner (687), säger VD Per Ullberg. Personalens stora engagemang tillsammans med ett stort förtroende hos våra lantbrukare skapar detta resultat tillsammans.

2018-05-25

Dataskyddspolicy

Information om hantering av personuppgifter


 

Säljare

Elin
Växtodling
0721-885760
Andreas
Växtodling
0512-300455
Anders
Växtodling
0723-595515
Mikael
Växtodling
0512-300460
Karl
Spannmål
0512-300459
Camille
Olja
0512-300465
Peter
Växtodling
0512-300454
Johan
Växtodling
0512-300458
 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>