MORGAN OCH GÖRAN SVENSSON – MISTENS LANTBRUK

Morgan och Göran driver tillsammans gården söder om Hjo där de föder upp tjurar och odlar spannmål. På gården har de 400 tjurar och levererar årligen 220-260 tjurar för slakt. Utöver det har de växtodling på 200 hektar åker som i huvudsak går till foder.

- Vi har en säljare/rådgivare på Varaslättens Lagerhus som vi litar till 100 procent på, säger Morgan. Förtroendet mellan oss och föreningen innebär att det blir bra affärer och ett långsiktigt samarbete.

DAVID BÄCK OCH STEFAN OHLSSON – INTAGANS GÅRD

Vid Göta älv brukar David och Stefan på Skogs & Bemanningsservice AB 200 hektar åker med i huvudsak höstvete och havre. Utöver växtodlingen tillhandahåller de tjänster inom skogsvård och entreprenad. Spannmålen levereras till Varaslättens Lagerhus i skörd.

- Vi är relativt nya inom spannmålsodling men valde att göra affärer med Lagerhuset för att vi ville ha en lokal affärspartner med en mindre organisation, säger David. Valet känns bra och det är roligt med engagerade och duktiga säljare som bollplank.

 

DANIEL STENSSON

På Skattegården utanför Vara driver Daniel Stensson sitt jordbruksföretag GP Farm. Driften omfattar en egen slaktgrisproduktion från 1870 platser, delägarskap i en smågrisproduktion med 600 suggor, potatisodling på 30-35 hektar samt en total växtodlingsareal på 330 hektar.

Spannmålsproduktionen är i huvudsak fokuserad på foderspannmål men det odlas även en del höstraps och råg för avsalu.

- Att handla med Lagerhuset är smidigt och nära, säger Daniel. Det har också varit enkelt att samarbeta med säljarna och lätt att komplettera om något inte skulle räcka.   

 

Anders och Tobias Karlsson – Grösäter, Mellerud

Far och son Karlsson driver tillsammans 300 hektar åker samt har en mjölkkobesättning med 60 kor. De har varit medlemmar i Varaslättens Lagerhus sedan sex år tillbaka.

 

Att det fungerade så bra med skördeleverans var det som fick oss att prova, säger Tobias. Och vi är väldigt nöjda med vår försäljare här i området.

 

 

 

Mikael Andersson – Bro Egendom, Väring

Mikaels verksamhet består av 205 hektar åker, 180 hektar skog samt hyresfastigheter. Han har varit medlem och kund hos Varaslättens Lagerhus sedan fem år tillbaka.

  

Lagerhuset är ett företag där personal och kunder har bra kontakt, säger Mikael. Man känner sig trygg i att Lagerhusets personal löser problem som kan dyka upp

 

DAVID RADIVOJ  ”Det är lätt och roligt att vara ekoodlare.”

 

David Radivoj driver en ekologisk växtodling på 105 hektar, maskinstation med inriktning på Rapidsådd samt är delägare i en ekologisk potatisodling.


– Det är lätt och roligt att vara ekoodlare, säger David. Det ger odlarglädje att klara utmaningarna.

    - Han är medlem i Varaslättens Lagerhus sedan 2008 och är även suppleant i förvaltningsrådet.

 

   
– Jag upplevde Varaslättens Lagerhus som en välkomnande förening när jag kom som ny medlem, säger David. Och det är givande att kunna få vara med och utveckla den ekologiska affären både som medlem och förtroendevald.

   
Han konstaterar att närheten mellan medlemmar och personal är en av styrkorna i föreningen. Samt det tydliga fokuset på medlemsnyttan vilket han exemplifierar med mottagningen i Vara av fjolårets stora skörd.

   
– På Varaslättens Lagerhus anstränger man sig extra för medlemmarnas skull och ser till att mottagningen fungerade för fullt hela skörden. Istället för alternativet som var att strypa invägningen när volymerna blev rekordstora, vilket vi såg exempel på när andra aktörer stängde sina mottagningar temporärt mitt i skörden.

David ser också hur Varaslättens Lagerhus påverkar möjligheterna för lantbruket i närområdet.


– I en bygd med mycket arrenderad areal fungerar Lagerhusets odlingskontrakt som ett dragspel för de som inte kan investera i fast egendom för att hantera skörden, säger han. För mig gör Lagerhuset det möjligt att kunna expandera den odlade arealen och ändå vara säker på avsättningen i skörd.

 

  På Varaslättens Lagerhus anstränger man sig extra för medlemmarna, säger David Radivoj.

 

 

 

 

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>