Lagerhuset hjälper dig att lyckas

Varaslättens Lagerhus är mer än bara en inköpare av spannmål eller försäljare av förnödenheter. Föreningen är till för sina medlemmar och kunder och kan hjälpa till med kunskap och för att ge dem förutsättningar att lyckas så bra som möjligt med sin växtodling. En viktig del i informationsutbytet är fältvandringsgrupperna.

Rätt insats i rätt tid

Det finns fältvandringsgrupper i Vara, Dalsland och östra Skaraborg. Grupperna träffas fyra till fem gånger i fält och går genom aktuella frågor.

- Fältvandringarna är viktiga för att träffa lantbrukare och gå genom vad som är aktuellt i fält, säger Peter Larsson. Den viktigaste faktorn för att lyckas med växtodlingen är lantbrukaren och kunskaperna om förutsättningarna på varje fält. Vi kan dock hjälpa till med att tillhandahålla aktuell och korrekt information för att lyckas med rätt insats i rätt tid.

Är man intresserad av att delta i en fältvandringsgrupp kan man kontakta en säljare.

Tillgänglighet och trygghet

Varaslättens Lagerhus är inne i en positiv trend för försäljningen av växtskydd med fortsatt ökade volymer.

- Vi förser nu 45 000 hektar med växtskydd, berättar Peter, vilket i runda tal motsvarar arealen som vi köper in spannmål ifrån.

Tillgänglighet och trygghet är nycklar till försäljningsframgången på växtskydd. Växtodlingssäljarna finns tillgängliga och kan ge hjälp och råd till sina kunder under större delen av den vakna tiden på dygnet.

- Det ska vara enkelt och tryggt att handla växtskydd från Varaslättens Lagerhus, säger Peter. Vi har lager i Vara, Tråvad, Erikstad och Skövde för snabba kompletteringar och alla grundbeställningar packas i Tråvad av oss själva och körs ut via egna inhyrda transporter.

"För lite nollrutor"

Ett tips som Peter gärna förmedlar är vikten av uppföljning av insatserna som görs ute på gårdarna.

- Det är viktigt att följa upp ogräsbekämpningen under säsongen för att inte få obehagliga överraskningar vid skörd, säger han och slår ett slag för nollrutor.

- Det anläggs för lite nollrutor i växtskyddsarbetet, konstaterar han. Nollrutan är ett viktigt kvitto på effekten av ogräs- eller svampbehandlingen och ger även kunskap om hur andra faktorer kan påverka resultaten.

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>