Skörderapport 12/8

 

Vi har hittills vägt in spannmål i Vara och Tråvad så vi närmar oss halvtid! 
Råg
På råg är vi uppe i 90 % av kontrakterad mängd och allt håller godkänt falltal. Anmärkning för mjöldryga är på en ganska normal nivå.
Vete
Höstvete har vi fått in nästan 60 % av kontrakterad mängd och även här håller allt hittills godkänt falltal och proteiner på en lagom nivå. Däremot får veteleveranserna anmärkning på sönderslagna kärnor vilket tyder på felaktig tröskinställning.
Raps
Utav höstrapsen har knappt 60 % kommit in. Vattenhalten i snitt 9 % och oljehalt 46 %.
Korn
Maltkorn har börjat komma in och här ligger proteinhalten på 11,1 % i genomsnitt så det ser lovande ut.
Havre
Grynhavre har bara börjat men den som kommit in ser bra ut.
Ekologist
KRAV Höstvete håller överlag låga proteinhalter.
Vi önskar fortsatt god skörd och något bättre tröskväder// Med vänlig hälsning personalen

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>