Sparmedel

Dina spannmålslikvider kan Du låta stå kvar på Ditt sparmedelskonto till en räntenivå som står sig väl i konkurrens med andra alternativa sätt att placera likviditet utan bindningstid på marknaden. Gällande räntesats enligt nedan.

Gällande räntesatser

Sparmedel   1,10% 2014-12-01
Fakturaskuld 13,00% 2009-11-01
Förskott och á conto 13,00% 2009-11-01
Pantförskrivning   6,50% 2008-12-15

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>