Spannmål

Vi på Varaslättens Lagerhus köper och säljer spannmål över hela Sverige. Varje år handlar vi med ca 250 000 ton med våra medlemmar. Huvuddelen av vår spannmål går till svensk kvarnindustri, maltindustri och export. Vi har också en hel del handel med foderspannmål direkt till lantbrukare för leverans året runt. Vi har även ett eget åkeri som hämtar eller levererar spannmål för den medlem/kund som vill.

Kontraktsalternativ

Odlingskontrakt är basen i våra spannmålsinköp från våra medlemmar. När du tecknar ett odlingskontrakt med oss på Varaslättens Lagerhus kan du välja att leverera i skörd eller senare under året. Du kontrakterar din areal och vi åtar oss att sälja det du skördar.  Ett odlingskontrakt med Varaslättens Lagerhus ska generera ett bra pris baserat på spannmålsaffärer gjorda under hela året. Odlingskontrakt går att teckna på alla våra grödor.

Fastpriser och dagspriser erbjuder vi på alla grödor för leverans i skörd som otorkad eller torkad vara. Du kan även välja att leverera torkad spannmål senare under året till fastpris.

Volym
En avvikelse på max - 5 % är tillåten.
 
Kvalité
På våra grödor Maltkorn, Brödvete och Grynhavre är det viktigt med kvalité.
Håller den levererade grödan inte kvalité prissätts fodervaran enligt följande modell:
Prisskillnaden mellan Lagerhusets odlingskontrakt på kvalitéts varan och dess fodervara dras av på priset. Delbetalningspris på nerklassad vara bestäms av köparen.
 
Tillägg och avdrag görs enligt vår skördeinformation
 

Torkavtal kan du teckna på all spannmål som du levererar. Du får då en fast torkavgift upp till en viss procentsats på vattenhalten. Levereras en vara med högre vattenhalt än vad som angivits på torkavtalet gäller ordinarie torktaxa.

Kontakta oss för dagspriser eller frågor kring våra kontraktsalternativ.

Karl Delin, spannmål/försäljning 0512- 300 459

 

 

 


 

 

Magnus Olsson växtodling/försäljning 0512-300 468

 


 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>