Utsäde

Lagerhuset är en oberoende aktör där vi väljer sorter efter vad vi tror skapar mest bondenytta. Merparten av utsädet produceras i egen regi genom duktiga utsädesodlare, egen rensning eller rensning hos externa samarbetspartners. Vi håller fokus på att vara en effektiv lagerhusförening med seriös rådgivning och med en hög servicegrad till dig som medlem.

För att säkra ditt behov av utsäde och vallfrö kontakta oss på Lagerhuset! 

Hela vårt sortiment för vårutsäde  Vårutsädesguide 2020 (pdf)

och höstutsäde  Höstutsädesguiden 2019 (3232 kb)

 

 

 

 

 

 

Utsädesanvarig

Andreas Hernbo


Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>